Archive

Bursit Tendinit Omuz ve diz bölgesinde şişlikler ve ağrı bulunanlar sıklıkla bursit ne demek şeklinde araştırma yapmaktadır. Bu bölgelerde iltihaplanma ile kendini gösteren bursit, özellikle ağrılar nedeniyle hastaların hareket kabiliyetini kısıtlamakta ve günlük yaşamlarını etkilemektedir. Bununla birlikte, özellikle erken dönemde teşhis edilen hastalıkta uygun tedavi yöntemleriyle...

ORTOPEDİK REHABİLİTASYONOrtopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyonun özelleşmiş bir alt birimi olup kas ve iskelet sistemindeki bir çok hastalığın tedavisinde, bilimsel temellere dayanan tedavi seçenekleri sunar.Ortopedik rehabilitasyon uygulaması ile amaç, kas ve mafsal sertliklerini gidermek, hastanınfonksiyonelliğini en üst seviyeye çıkarmak, normal etkinlik civarını tekrardan kazandırmaktır.Ortopedik...

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?Pediatrik rehabilitasyon, doğum esnasında ya da ardından meydana çıkan problemlerin tedavisinde sarfedilen fizyoterapi tekniklerinin tümüne verdiği addır. Bu rehabilitasyon türü, yeni doğmuş ya da ergen yaştaki çocuklarda serebral palsi (beyin felci), down sendromu, skolyoz, spina bifida, brakiyal pleksus vb. hastalıkların tedavisini içerir. Çocuk...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet , sinir ya da kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve işlevsel bozuklukların tanı ve tedavisini amacıylae alan bir eksperlik dalıdır. Fizik tedavi, fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması manasına gelir. Fizik tedavi yöntemleri bedenin...

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Huzursuz bacak belirtisi (HBS), Willis-Ekbom hastalığı olarak da tanınan, bacakları hareket ettirme dürtüsü ya da gereksinimi ile meydana çıkan, anormal duyulara karakterize, vakitğen (vakitgelen), ilerleyici bir hareket sorunudur.Hastalar, karakteristik olarak semptomlarını tanım etmekte güçlük yaşamaktadırlar. Genellikle bacaklarda engel olamadıkları hareket ettirme isteği,...

Yüz felci nedir? Yüzdeki mimik kaslarına beyinden ikaz getiren fasiyal sinir liflerinin detaylı namacıylalerle hasar görmesi neticesinde yüzde hareket kayıbı gelişmesine yüz felci denir. Yüz felci ansızın meydana çıkabileceği gibi belli bir vakit dilimi ortamında aşamalı olarak da gelişebilir. Yüz felci neden olur? Yüz felci; baş travması, beyin...

Boyun DüzleşmesiBoyun bölgesinde yedi adet omur bulunur. Normalde bunların dizilimi “C” biçimindedir. Çeşitli sebeplerle bu dizilim “I” biçimine dönebilir, hem de ileri hallerde ters “C” olabilir. Bu hal boyun düzleşmesi olarak tanımlanır.Boyun düzleşmesi bulguları nelerdir?Boyun düzleşmesinin en sık görülen sendromu boyun ağrısıdır. Ağrı sırt ve...

 Lenfödem Tedavisi Nedir?Kan kalbin pompa gücüyle bedene pompalanınca arterler aracılığı ile bütün bedene dağılır. Geri yine kalbe gelir iken daha sıvı olan kısım venlerle ,daha koyu olan kısım ise lenf damarları ile kalbe gelir. Venlerde problem olursa varis oluşur, lenflerde sorun olursa lenfödem olur.Lenfödem: Lenfatik...

Düz Taban Rehabilitasyonu Nedir? Ayaklarımız her cinsten zemine adapte olabilecek ve üstüne binen yükleri kolaylıkla taşıyabilecek organlarımızdır. Ayakların işlevini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi ekstrinsik ve intrinsik diye tanımladığımız kasların bir sistem ortamında çalışıyor olmasına bağlıdır.Ayaklar, her yere basma hareketi sırasında topuktan ayağın ön seksiyonuna doğru bir...

Düz Taban Rehabilitasyonu Nedir?Ayaklarımız her cinsten zemine adapte olabilecek ve üstüne binen yükleri kolaylıkla taşıyabilecek organlarımızdır. Ayakların işlevini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi ekstrinsik ve intrinsik diye tanımladığımız kasların bir sistem ortamında çalışıyor olmasına bağlıdır.Ayaklar, her yere basma hareketi sırasında topuktan ayağın ön seksiyonuna doğru bir...