Kök Hücre

Kök Hücre Nedir?


Kök hücreler, olgunlaşmış hücreleri ve dokuları üreten, sürdürme ve farklılaşma kapasitesine sahip özellikli hücrelerdir. Embriyonik dokulardan, yağ dokusu ve kemik iliği gibi yetişkin dokulardan da elde edilebilirler.  Ancak aynı zamanda farklılaşmış hücrelerin genetik olarak yeniden programlanması yoluyla da üretilirler. Araştırmalar son zamanlarda kök hücre tedavisini önemli bir şekilde geliştirmiştir. Mevcut tıbbi tedavilere cevap vermeyen, hastalığın ilerlemesini önlenemediği veya belirtilerin hafifletilemediği çeşitli hastalıklar ve durumlar için umut verici bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir. 


Kök hücre Nasıl Elde Edilir?


Kök hücre; embriyonik dokulardan, yağ dokusu ve kemik iliği gibi yetişkin dokulardan da elde edilebilir. Yağ dokuları, yağ dokusu kök hücrelerinin, özellikle kemik iliğine kıyasla bol miktarda kök hücre toplanması, izolasyonu ve çoğaltılmasında avantaja sahiptir.  Hastalarda daha az rahatsızlığa neden olmakta birlikte yağ dokusundan kök hücre elde etmek kolay olduğundan ve çoğu zaman kemik iliği hücrelerinden türetilenlerden daha fazla çoğalma kapasitesine sahip olduğundan, yağ dokusu ideal bir kök hücre kaynağı olarak düşünülebilir. Yağ dokusundan türetilen kök hücreler, güçlü bir yapıya sahiptir, damar hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli hücrelere ve yapılara farklılaşma kapasiteleri bulunmaktadır. Dolayısıyla damar oluşumunu destekleyip, kolay erişilebilirlik ve bağışıklık sistemini uyaran maddelerden yoksun olmaları nedeniyle de hastaya minimum sıkıntı verirler. Bu durumda rejeneratif (yenileyici) tıpta kullanım için ideal olarak kabul edilir. Yağ dokusu toplama işlemi, hedeflenecek bölgenin dikkatli bir şekilde belirlenmesi ile başlar. Pratikte ise en sık donör (verici) alanlar uyluk dış, kalça ve karın bölgeleridir. Lokal anestezi altında yapılan işlemde yaklaşık 30 ml yağ özel şırıngalar ile aspire edilerek alınır. Toplanan materyali içeren şırıngalar iki veya üç kez steril serum fizyolojik solüsyonu ile temizlenir, kapatılır ve 30 dakika bekletilir. Daha sonra üstte kalan sıvı atılır ve çökelti elde edilir, kalan yağı içeren enjektörler kapalı şekilde işlenmek üzere steril bir şekilde laboratuvara gönderilir. Çoğaltılan kök hücreleri uygun ortamlarda saklanır. Gereken ve uygun yerlere enjekte edilir. Kolajenaz enzimi ile ayrıştırılmış yağ dokusundan türetilen kök hücreler; yağ dokusu, kıkırdak, kemik, iskelet kas sistemi, nöronal hücreler, endotel hücreleri, kardiyomiyositler ve düz kas dokusu hücreleri dahil olmak üzere çeşitli hücresel türlere farklılaşabilmektedir.


Kök Hücre Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?


Kök hücre tedavisi çok farklı hastalıklarda kullanılabilmektedir.

Dermatoloji ve estetik cerrahide kök hücre tedavisi


 • Sedef hastalığı
 • Epidermolizis bülloza
 • Sistemik skleroz
 • Skleroderma
 • Yaygın yanıklar
 • Lipoatrofi
 • Lipodistrofiler
 • Akne izleri
 • Yara ve skar onarımı
 • Kırışıklık ve deri yaşlanması
 • Güneş hasarı ve foto yaşlanma


Cildi onarıyor ve yeniliyor

Kök hücreli yağ enjeksiyonu uygulaması hasarlı dokunun yara izi revizyonu ve rejenerasyonu için halihazırda yerleşik bir tekniktir. Kök hücreli yağ enjeksiyonu, akne izleri, gençleştirme amaçlı kırışıklık ve yaşlanma gibi estetik kusurları onarmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yağ dokusu kök hücrelerinin deri içine uygulanması ile deri dokusunda, kırışıklıklarda ve dermal kalınlıkta bir iyileşme sağlanabilmektedir. Deri yaşlanması, kırışıklıklar, güneş hasarı ve foto yaşlanma, ciltte yağ dokusu kaybı gibi estetik prosedürlerde kullanılabilir.Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Kök Hücre Tedavisi


 • Eklem kıkırdağı zedelenmeleri
 • Diz kireçlenmeleri
 • İyileşmesi uzamış tendon sorunları
 • Kaynamayan kırıklar
 • Burkulma dahil bağ yaralanmaları
 • Avasküler nekrozlar
 • Sporcu yaralanmalarında hızlandırıcı tedavi olarak
 • Kıkırdak yaması

Kardiyoloji Alanında Kök Hücre Tedavisi


 • Miyokard infarkt-intrakoroner reperfüzyon
 • Kalp yetmezliği
 • İskemik kalp hastalığı – intramiyokardiyal enjeksiyonlarında)

Nörolojik ve Nörodejeneratif Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi


 • Travmatik beyin hasarı
 • Spinal kord hasarı
 • İnme
 • Alzheimer
 • Parkinson